fındık kabuğu

FINDIK KABUĞU Fındık Kabuğu fındık ürünün kırım işlemleri sonucunda tane ile kabuk malzemenin bir birin den ayrışması sonucunda meydana gelen odunsu sert bir malzemedir. Fındık kabuğu söylem bakımından düşünüldüğünde fındık harmanı sonrasında fındık tanesinin kabuk dan ayrışması sonrasındaki posa malzemesine de fındık kabuğu denilmektedir. Bizim burada anlatmak istediğimiz fındık kabuğu ise yakacak malzemesi olarak kullanılan fındık kabuğu temel malzemesidir. Fındık işletmelerinde makineler den ayrıştırılan fındık sonrasında meydana gelen fındık özünün ayrışması sonrasında çıkan fındık kabuğu yakacak olarak kullanılmaktadır.

 FINDIK KABUĞU KULLANIM ALANLARI Ekmek Fırınlarında Fındık Kabuğu kullanımı bilindiği üzere emek fırınları nın çeşitli periyotlarda sürekli ısı üreterek ekmek pişirildiğin de hammadde bakımından fındık kabuğu kullanımı oldukça yaygın ve uzun süreli yanma oranları bakımın dan tercih sebebidir. Fındık kabuğu diğer yakacaklar dan daha ekonomiktir. Bu nedenler den dolayı yoğun bir şekilde katı yakıt olarak fındık kabuğu çok tercih edilmektedir. Besi çiftlikleri ve Besihaneler de fındık kabuğu kullanımı Besi çiftliklerinde fındık kabuğu kullanımı soğuk kış günlerinde her çeşit besihaneye uyarlana bilir ısıtma sistemlerinde ısıtma hammaddesi olarak fındık kabuğu yakıtı kullanılmaktadır. Beshaneler ve besicilik sektöründe besi sobaları nın hazneleri fındık kabuğu ile doldurulduğunda uzun süreli yanma oranları ile besihaneler de fındık kabuğu yoğun bir şekilde tüketilmektedir. Sanayi Tesislerinde fındık kabuğu kullanımı Sanayi tesislerinde yüksek kalorili yakıt olarak kullanılan fındık kabuğu Fındık Kabuğu kullanımı zamanla artmaktadır. Bunun yanı sıra fındık kabuğun dan aktif şekilde kömür ve sanayi kömürü olarakta yararlanılmakladır .

Ekmek Fırınları için Fındık Kabuğu Fındık kabuğu ısı odaklı bir çok alan da kullanıldığı gibi emek üreten ekmek fırınların dada yoğunluk bakımı ve kalori bakımın dan kıyaslandığında yoğun bir şekilde fındık kabuğu kullanılmaktadır. Ülkemizin çok çeşitli yöre ve bölgelerinde yer alan odunlu ekmek fırınlarında ara yakıt olarak kullanılan fındık kabuğu ile üretilen ekmeklerin tadın da oldukça lezzetli olduğu söylenmektedir. Ayrıca dayanımı bakımından incelendiğinde katı yakıtlar arasında oldukça uzun süre ve köz yapmaması sebepleri neticesinde fındık kabuğu ekmek fırınlarında yoğun bir şekilde tercih sebebidir. Kümesler de fındık kabuğu tüketimi Şüphesiz ki yakıtlar arasında düşünüldüğün de bir çok artı yönü olan fındık kabuğu, tavuk üretimi yapan kümesler de elektrikli ısıtıcılara nazaran daha az maliyet ve uzun süreli dengeli ısınmaya olanak sağladığın dan ısınma ham maddesi olarak bir çok tavuk kümesi ve piliç yetiştiricileri tarafın dan fındık kabuğu kullanım oranı oldukça yüksektir. Çevre için Fındık Kabuğu Yakıt ve yakacak sektöründe yerini alan fındıkkabuğu bir çok alternatif yakacak arasında hem çevresel sebepler den dolayı hem de ekonomik olması yönünden önem arz etmektedir. Fındık kabuğu işlenmesi nin ardın dan çuvallanarak satışı hazırlanan fındık kabuğu , istenen adres sevkiyat ve nakliyesi tarafımızca yapılmaktadır.
Ürüne Ait Resimler

Ballı ticaret
Ballı ticaret
Ballı ticaret

Sipariş Hattı