Hakkımızda

1980 de başlayan bakkal mesleğile 1994 yılınada kabuklu fındık alım satım işine devam ettik ve daha sonra yakıcak ticareti olarak fındık kabuğunu şehir merkezine satmaya başladık ilerleleyen zamnda türkiye geneline fındık kabuğunu anternatif yakıcak olarak yaymaya başladık şu an türkiye genelinde yagınlaşmış müşteri ağımızla büyümeye devam ediyozruz

Ekonomik ve sosyal gelişimin temeli olan sanayileşmenin, günümüze kadar olan sürecinde, insanların ihtiyaçlarının çeşitlenerek çoğalması karşısında, zaten kıt olan ekonomik kaynaklardan, yenilenebilir olanlara ilgiyi sürekli artırmış, bununla birlikte enerji ve emtia alternatiflerinin araştırılması, her zaman güncelliğini koruyacaktır.

Bir ülkenin doğal kaynaklarını kullanırken verimlilik ve çevre duyarlılığına verdiği önem, o ülkenin kendi geleceğine bakış açısını göstermektedir.