ceviz kabuğu hakkında

ceviz kabuğu


CEVİZ KABUĞU Ceviz Kabuğu ceviz ürünün kırım işlemleri sonucunda tane ile kabuk malzemenin bir birin den ayrışması sonucunda meydana gelen odunsu sert bir malzemedir. ceviz kabuğu söylem bakımından düşünüldüğünde ceviz harmanı sonrasında ceviz tanesinin kabuk dan ayrışması sonrasındaki posa malzemesine de ceviz kabuğu denilmektedir. Bizim burada anlatmak istediğimiz ceviz kabuğu ise yakacak malzemesi olarak kullanılan ceviz kabuğu temel malzemesidir. ceviz işletmelerinde makineler den ayrıştırılan ceviz sonrasında meydana gelen ceviz özünün ayrışması sonrasında çıkan ceviz kabuğu yakacak olarak kullanılmaktadır. CEVİZ KABUĞU KULLANIM ALANLARI Ekmek Fırınlarında ceviz Kabuğu kullanımı bilindiği üzere emek fırınları nın çeşitli periyotlarda sürekli ısı üreterek ekmek pişirildiğin de hammadde bakımından ceviz kabuğu kullanımı oldukça yaygın ve uzun süreli yanma oranları bakımın dan tercih sebebidir. ceviz kabuğu diğer yakacaklar dan daha ekonomiktir. Bu nedenler den dolayı yoğun bir şekilde katı yakıt olarak ceviz kabuğu çok tercih edilmektedir. Besi çiftlikleri ve Besihaneler de ceviz kabuğu kullanımı Besi çiftliklerinde ceviz kabuğu kullanımı soğuk kış günlerinde her çeşit besihaneye uyarlana bilir ısıtma sistemlerinde ısıtma hammaddesi olarak ceviz kabuğu yakıtı kullanılmaktadır. Beshaneler ve besicilik sektöründe besi sobaları nın hazneleri ceviz kabuğu ile doldurulduğunda uzun süreli yanma oranları ile besihaneler de ceviz kabuğu yoğun bir şekilde tüketilmektedir. Sanayi Tesislerinde ceviz kabuğu kullanımı Sanayi tesislerinde yüksek kalorili yakıt olarak kullanılan ceviz kabuğu ceviz Kabuğu kullanımı zamanla artmaktadır. Bunun yanı sıra ceviz kabuğun dan aktif şekilde kömür ve sanayi kömürü olarakta yararlanılmakladır . Ekmek Fırınları için ceviz Kabuğu ceviz kabuğu ısı odaklı bir çok alan da kullanıldığı gibi emek üreten ekmek fırınların dada yoğunluk bakımı ve kalori bakımın dan kıyaslandığında yoğun bir şekilde ceviz kabuğu kullanılmaktadır. Ülkemizin çok çeşitli yöre ve bölgelerinde yer alan odunlu ekmek fırınlarında ara yakıt olarak kullanılan ceviz kabuğu ile üretilen ekmeklerin tadın da oldukça lezzetli olduğu söylenmektedir. Ayrıca dayanımı bakımından incelendiğinde katı yakıtlar arasında oldukça uzun süre ve köz yapmaması sebepleri neticesinde ceviz kabuğu ekmek fırınlarında yoğun bir şekilde tercih sebebidir. Kümesler de ceviz kabuğu tüketimi Şüphesiz ki yakıtlar arasında düşünüldüğün de bir çok artı yönü olan ceviz kabuğu, tavuk üretimi yapan kümesler de elektrikli ısıtıcılara nazaran daha az maliyet ve uzun süreli dengeli ısınmaya olanak sağladığın dan ısınma ham maddesi olarak bir çok tavuk kümesi ve piliç yetiştiricileri tarafın dan ceviz kabuğu kullanım oranı oldukça yüksektir. Çevre için ceviz Kabuğu Yakıt ve yakacak sektöründe yerini alan cevizkabuğu bir çok alternatif yakacak arasında hem çevresel sebepler den dolayı hem de ekonomik olması yönünden önem arz etmektedir. ceviz kabuğu işlenmesi nin ardın dan çuvallanarak satışı hazırlanan ceviz kabuğu , istenen adres sevkiyat ve nakliyesi tarafımızca yapılmaktadır.


Tarih : 29.03.2013